6 , 1
Galaxy S8 , 1
iPhone 11 , 11
iPhone 3 , 11
iPhone 3GS , 18
iPhone 4 , 491
iPhone 4s , 1146
iPhone 5 , 1783
iPhone 5c , 333
iPhone 5s , 2936
iPhone 6 , 3260
iPhone 6s , 2235
iPhone 7 , 1641
iPhone 7 Plus , 1129
iPhone 8 , 264
iPhone SE , 157
iPhone X , 590
iPhone XR , 71
iPhone XS , 73

Në fillim