6 , 1
Galaxy S8 , 1
iPhone 11 , 12
iPhone 3 , 11
iPhone 3GS , 18
iPhone 4 , 491
iPhone 4s , 1146
iPhone 5 , 1785
iPhone 5c , 333
iPhone 5s , 2937
iPhone 6 , 3264
iPhone 6s , 2237
iPhone 7 , 1648
iPhone 7 Plus , 1134
iPhone 8 , 266
iPhone SE , 158
iPhone X , 590
iPhone XR , 71
iPhone XS , 76

Në fillim