Termat dhe Kushtet e Shërbimit të Transportit

Të Përgjithshme

Para se të vazhdoni, do t'ju kërkohet të tregoni se keni lexuar dhe kuptuar termat dhe kushtet e mëposhtme. Ne ju rekomandojmë që të printoni një kopje të këtyre Termave dhe Kushteve për referencë në të ardhmen. Më poshtë do të gjeni Kushtet tona të Përdorimit. Kushtet janë një kontratë e detyrueshme midis jush dhe MerrJep. Kjo kontratë përcakton të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja kur ju përdorni MerrJep, aplikacionet tona për celularë si dhe shërbimet e tjera të ofruara nga MerrJep, prandaj ju lutemi t’i lexoni me kujdes. Duke përdorur ndonjë nga Shërbimet tona (madje edhe në rastin kur jeni vetëm duke shfletuar faqet tona të internetit), ju keni rënë dakord me Kushtet. Nëse nuk jeni dakord me Kushtet, nuk mund të përdorni Shërbimet tona.

 • MerrJep është një platformë digjitale për reklamim dhe luan rolin e një ndërmjetësi midis Shitësit dhe Blerësit. MerrJep, nuk është një faqe interneti tipike e tregtisë elektronike (e-commerce) dhe nuk ofron shitje të drejtpërdrejtë nga faqja e internetit. Për procesin e shitjes dhe blerjes së produktit/produkteve, Shitësi dhe Blerësi bien dakord me njëri-tjetrin. MerrJep ofron një platformë online në internet ku Shitësi mund të reklamojë produktin/produktet e tij.
 • Blerësi është çdo person privat ose subjekt biznesi që blen diçka përmes MerrJep nga Shitësi.
 • Reklamuesi / Shitësi është çdo person privat ose njësi biznesi që shet diçka përmes MerrJep. Në platformë, Reklamuesi mund të jetë një subjekt biznesi ose një person privat me ose pa një llogari të regjistruar në MerrJep.
 • Kompania e Transportit është kompania që transporton dhe dorëzon produktet te Blerësi (nga Shitësi).

MerrJep NUK është përgjegjës për cilësinë e produkteve të Shitësit (Shitësi është përgjegjësi i vetëm për produktet që ai / ajo shet / ofron). MerrJep NUK është përgjegjës për cilësinë e shpërndarjes së Kompanisë së Transportit (Kompania e Transportit është përgjegjëse për shërbimet që ofrohen prej tyre).

Pronësia

Kjo faqe është në pronësi dhe drejtohet nga MerrJep.al. Zyra jonë ndodhet në Tiranë në adresën: Rr. "Kongresi Manastirit", Kompleksi ASL, Porcelan, 1001, Tiranë, Shqipëri. Të gjitha të drejtat në këtë faqe janë pronë e jona. Ndalohet çdo përdorim, kopjim ose modifikim i paautorizuar.

Politika e Privatësisë

Ne e dimë që informacionet tuaja personale janë të rëndësishëme për ju, njësoj siç janë të rëndësishme edhe për ne. Detajet e Politikës sonë të Privatësisë, përshkruajnë mënyrën se si përdoren informacionet tuaja kur ju përdorni Shërbimet tona. Duke përdorur Shërbimet tona, ju gjithashtu jeni dakord që ne mund të përpunojmë informacionin që ju jepni në përputhje me Politikën e Privatësisë, prandaj ju ftojmë ta lexoni atë këtu. këtu.

MerrJep dhe Shitësi procesojnë informacione personale (për shembull, emri i blerësit, adresa e postës elektronike dhe adresa e transportit) dhe për këtë arsye konsiderohen kontrollues të veçantë dhe të pavarur të të dhënave personale të blerësve sipas ligjit shqiptar. Kjo do të thotë që secila palë është përgjegjëse për informacionin personal që përpunon gjatë ofrimit të Shërbimeve. Për shembull, nëse një shitës zbulon aksidentalisht emrin dhe adresën e postës elektronike të një blerësi kur përmbush porosinë e një blerësi tjetër, Shitësi, JO MerrJep, do të jetë përgjegjës për atë zbulim të paautorizuar.

Të gjitha palët e përfshira (MerrJep, Shitësi, Blerësi dhe Kompania e Transportit) në procesin e dorëzimit bien dakord dhe konfirmojnë që informacioni dhe të dhënat e shkëmbyera, do të mbahen sekrete dhe nuk do të ndahen me palët e treta në asnjë lloj forme, qoftë me shkrim, verbal, elektronik, ose ndonjë mënyrë tjetër.

Siguria për informacionin tuaj personal është e rëndësishme për ne. Ne ndjekim standardet e industrisë për të mbrojtur informacionin tuaj personal që ju keni dorëzuar tek ne, si gjatë transmetimit ashtu edhe pas marrjes së këtij informacioni. Fatkeqësisht, asnjë metodë e transmetimit apo e ruajtjes të të dhënave elektronike në Internet nuk është 100% e sigurt. Prandaj, ndërkohë që ne përpiqemi të mbrojmë informacionin tuaj personal, nuk mund të garantojmë sigurinë e tij absolute. Informacioni i llogarisë tuaj është i mbrojtur nga një fjalëkalim. Që ju të mbroheni nga hyrjet e paautorizuara në llogari, ju këshillojmë që të zgjidhni me kujdes fjalëkalimin tuaj dhe të keni kujdes për sigurinë e fjalëkalimit dhe kompjuterit tuaj (p.sh të shkyçeni sa here që keni përfunduar së përdoruri Shërbimet tona).

Kushtet e pagesës

Përmbledhje e Përgjithshme

Çmimet e treguara në Merrjep.al nuk përfshijnë çmimin e transportit të produktit. Çmimet e Produkteve që do të shiten, përcaktohen gjithmonë nga Shitësi / Reklamuesi. Është Reklamuesi, personi që përcakton vlerën e produktit të tij, bazuar plotësisht në gjykimin e tij. MerrJep nuk ka asnjë përgjegjësi apo ndikim në përcaktimin e çmimeve ose kostove të produktit.

Shpenzimet e transportit tregohen qartë dhe faturohen në fund të porosisë, duke ju shtuar çmimit të produktit. Çmimi që do të shfaqet në faqen e internetit pasi të keni përfunduar dhe konfirmuar porosinë, do të jetë çmimi përfundimtar dhe shuma finale që do të jeni të detyruar të paguani në momentin e marrjes së produktit.

Kostoja e transportit do të llogaritet sipas kushteve që janë vendosur nga Kompania e Transportit (për shembull pesha) dhe do të shfaqet në seksionin e detajeve të njoftimit. Kështu, përdoruesi do të jetë në gjendje të shohë koston e transportit përpara konfirmimit të dërgesës. Shërbimi i dërgesave nuk është i disponueshëm për të gjitha kategoritë në platformë (për shembull Makina, Shërbime etj). Për paketimet speciale shtesë, produktet më të mëdha, çmimi dhe kushtet e dërgesave mund të ndryshojnë dhe Shitësi / Blerësi dhe Kompania e Transportit do të kujdesen për këtë.

Metodat e Pagesës

Pagesat për Produktet bëhen me mënyrën e Pagesës në Momentin e Dorëzimit të pakos. Blerësi merr pakon, ka kohë për ta inspektuar atë për rreth 10-15 minuta dhe kryen pagesën e vlerës së artikullit dhe kostos së transportit.

 • Kosto e Transportit paguhet nga Blerësi (Kosto e transportit plus Vlera e Produktit)
 • Kompania e Transportit, pasi ka marrë paratë për Mallrat e Dorëzuara, njofton Shitësin se porosia është dorëzuar. Pas dorëzimit me sukses, Kompania e Transportit duhet t'i dorëzojë paratë Shitësit në kohë.
 • Nëse Blerësi refuzon të marrë porosinë, kostot e transportit mund të nevojiten të paguhen nga Blerësi. Kostoja e transportit tek Blerësi në raste të tilla është e parimbursueshme, sepse shërbimi i dërgesave tashmë është realizuar.
 • Nëse Shitësi merr mbrapsht produktin para se të mbërrijë në vendin e Blerësit, Blerësi nuk paguan për dorëzimin. Nga momenti kur produkti shkon në degën e Kompanisë së Transportit, Shitësi mund të tërheqë pakon. Nëse Shitësi ka tërhequr dërgesën, kostoja e dorëzimit do të mbulohet nga Shitësi.
 • Nëse Blerësi nuk mund të kontaktohet dhe ka regjistruar një adresë ose numër telefoni të pavlefshëme, shpenzimet e transportit mund të nevojiten të paguhen nga Shitësi pas kthimit të produktit. të produktit. Kjo, për arsye se Shitësi është përgjegjës për marrëveshjen që ka bërë me blerësin.
 • Nëse Shitësi zgjedh gabimisht një peshë që është më e madhe se ajo e peshës reale të produktit, atëherë Shitësi duhet të paguajë diferencën. Nëse Shitësi refuzon, atëherë Blerësi duhet të kontaktojë dhe të informohet për çmimin e ri për shërbimin e trasportit. Nëse shitësi dhe blerësi refuzojnë të paguajnë diferencën, postieri mund të anulojë porosinë.
 • Nëse Shitësi zgjedh gabimisht një peshë që është më e vogël se se ajo e peshës reale të produktit, Kompania e Transportit nuk duhet të tarifojë shumën e rënë dakord (më e lartë në këtë rast) por duhet tarifon në bazë të peshës së produktit.

Kushtet e Shërbimit

Shërbimi i Dërgesave nga MerrJep është një mundësi për të blerë pa parapagim dhe me komoditetin e dërgimit të mallrave nga Kompania e Transportit.

 • Vetëm një përdorues i regjistruar që ka verifikuar profilin e tij në MerrJep mund të përdorë shërbimin e Dërgesave.
 • Ky shërbim është krijuar për të bërë të sigurt procesin e blerjes dhe shitjes në MerrJep. Paratë për produktet nga Blerësi te Shitësi shkojnë pa zbuluar ndonjë të dhënë dhe vetëm nëse mallrat janë pranuar edhe marrë nga Blerësi pas inspektimit.
 • Kompania e Transportit, brenda tre ditëve nga momenti i konfirmimit të porosisë, organizohet për marrjen e Produktit nga Shitësi. Nëse kalon më tepër kohë, porosia do të anulohet.
 • Transporti paguhet nga Blerësi (Kostoja e Dorëzimit + Vlera e Artikullit).
 • Nëse Blerësi nuk mund të kontaktohet dhe ka regjistruar një adresë ose numër telefoni të pavlefshëme, shpenzimet e transportit mund të nevojiten të paguhen nga Shitësi pas kthimit të produktit. të produktit. Kjo, për arsye se Shitësi është përgjegjës për marrëveshjen që ka bërë me blerësin.
 • Produkti pret për Blerësin për 5 ditë. Pas kësaj periudhe lëshohet kerkesa për kthim tek Shitësi.
 • Pasi Blerësi merr pakon, ka kohë për ta inspektuar atë për rreth 10-15 minuta dhe të konfirmojë gjendjen e produktit.
 • Për pyetjet në lidhje me dërgesat, klientët duhet të kontaktojnë Kompaninë e Transportit në telefon ose Email.
 • Përdoruesit mund të ndjekin vetë statuset e porosive në Shërbimin e Dorëzimit MerrJep: në profilin MerrJep, në Llogarinë Personale të Kompanisë së Transportit, duke përdorur aplikacionin celular dhe në seksionin e gjurmimit në faqen e internetit të Kompanisë së Transportit.
 • Njoftimet- Konsumatori do të njoftohet për statusin dhe çdo ndryshim në lidhje me porosinë. Konsumatori mund të njoftohet me SMS, email ose përmes një telefonate.

Marrëveshja Publike

Kompania e Transportit është e detyruar të kryejë shërbimet e mëposhtme në një kohë të saktë, me shpejtësinë maksimale, cilësinë dhe mënyrën profesionale:

 • Pritja, transporti, renditja dhe shpërndarja e parcelave postare, përfshirë shërbimet për letra të rregullta, shërbimet e regjistruara, shërbimet e shprehura, shërbimet e ndërlidhësve, transportimin e produkteve më të mëdha dhe të gjitha produktet e tjera të pranueshme nën kushtet e parashikuara në autorizimin e përgjithshëm përkatës për territori i Republikës së Shqipërisë.
 • Çmimet për shërbimet e ofruara do të përcaktohen në një listë çmimesh që implementohet në faqen e internetit për secilën kategori veç e veç. Përjashtimet nga lista e çmimeve për një klient të caktuar mund të bëhen në lidhje me llojin e produktit. Për një lloj produkti, çmimi do të përcaktohet në mënyrë shtesë në komunikimin me klientin.
 • Të sigurojnë përditësime ditore për shërbimet e ofruara si dhe statusin e pakove në kohë reale. Këto përditësime duhet të jenë në kohë reale, ose të paktën çdo ditë në sistemin e tyre.
 • Për të prezantuar një procedurë për adresimin dhe zgjidhjen e ankesave që paraqesin përdoruesit e shërbimit postar.
 • Pas dorëzimit të suksesshëm, Kompania e Transportit duhet t'i dorëzojë paratë Shitësit në kohë.
 • Në mënyrë që të arrihet efikasiteti maksimal në dorëzimin e dokumenteve ose mallrave, Kompania e Transportit merr përsipër të rishikojë dorëzimin e pakos, në rastet kur marrësi nuk është në adresë në kohën e dorëzimit. Kjo në rast se adresa është e saktë. Në rastet kur adresa është e pasaktë dhe kërkon plotësimin, dërguesi do të kërkojë ri-verifikimin e saj dhe Shitësi do të vazhdojë me procesin e dorëzimit pa kërkuar detyrime shtesë
 • Kompania e Transportit është e detyruar të ruajë sekretin e korrespondencës, si dhe të kujdeset për trajtimin konfidencial të çdo informacioni që merr në lidhje me veprimtarinë e klientit.
 • Kompania e Transportit është e detyruar të respektojë detyrimin për mbrojtjen e të dhënave të klientit, në përputhje me nenet e ligjit "Për shërbimet postare dhe transportin në Republikën e Shqipërisë"
 • Kompania e Transportit ndalon rreptësisht trafikimin e të gjithë elementëve të ndaluar me ligj si lëndët narkotike, armët, etj të këtij lloji, përveç nëse ligji e lejon shprehimisht një gjë të tillë
 • Kompania e Transportit duhet t'i japë Blerësit mundësinë e inspektimit të produktit në momentin e dorëzimit për rreth 10-15 minuta para dorëzimit.
 • MerrJep është e detyruar t'i sigurojë Kompanisë së Transportit të gjitha informacionet e kërkuara në lidhje me elementet e nevojshme për kryerjen e këtij shërbimi siç janë adresat ose elementë të tjerë që ndihmojnë për të kryer shërbimin e transportit në mënyrë profesionale.
 • MerrJep do të shfaqë një dritare “pop-up” në mënyrë që klienti të plotësojë të dhënat për shërbimin e transportit.
 • Nëse produkti është një produkt i ndjeshëm që mund të thyhet lehtë, shitësi duhet të specifikojë me një etiketë ose letër ngjitëse që transporti i këtij produkti duhet të bëhet me kujdes pasi produkti është i brishtë/i thyeshëm.
 • Nëse rrugët e destinacionit përfundimtar të blerësit nuk janë të kalueshme ose ka barriera, punime në rrugë, pengesa, etj, produkti do të dërgohet në vendin e parë më të afërt për dorëzim. Blerësi dhe kompania e transportit do të bien dakord nëse ka nevojë për ndryshim të çmimit ose diçka tjetër sa i përket dërgesës.
 • Nëse produkti është shumë i madh dhe nuk mund të dorëzohet nga një person dhe në dorë, blerësi dhe kompania e transportit do të bien dakord për kushtet e dorëzimit (çmimi, koha e dorëzimit, etj.). Çmimet do të përcaktohen me marrëveshje për këtë lloj shërbimi.
 • Nëse blerësi është në adresën e dhënë dhe kërkon dërgimin e pakos në një adresë tjetër, kompania e transportit mund të përcaktojë çmim tjetër dhe kohë të ndryshme dorëzimi për këtë dërgesë.
 • MerrJep nuk është përgjegjës nëse klienti ka ndonjë vërejtje ose ankesë në lidhje me kompaninë e transportit, korrierin, shërbimin e transportit etj. Të gjitha vërejtjet dhe ankesat në lidhje me shërbimin e transportit duhet të zgjidhen në mënyrë direkte me kompaninë e transportit.

Kohëzgjatja e Shërbimit të Kompanisë së Transportit

Nëpërmjet këtyre rregullave përcaktohet marrëveshja midis përdoruesëve të shërbimit postar të T.N.T. Express Albania, ku përcaktohen të drejtat, përgjegjësitë dhe detyrimet e palëve të përfshira për ekzekutimin e shërbimeve postare. Shërbimet postare të T.N.T. Express Albania mund të përdoren nga të gjithë personat fizikë dhe/ ose bizneset që duan të marrin një shërbim të sigurt dhe efektiv. Palët mund të bien dakord për rregulla të tjera në lidhje me shërbimet postare, për të cilat mund të krijojnë marrëveshje individuale dhe që janë pjesë e rregullave aktuale të përgjithshme.

Shërbimet ndërlidhëse që ofron T.N.T. Express Albania:

 • Marrja e dërgesave nga adresa e klientit (Dërguesi / Blerësi) me formularin e adresës;
 • Marrja e letrave nga adresa e Klientit (Dërguesit / Blerësit) me formularin e plotësuar për dërgimin e më shumë letrave nga i njëjti dërgues (Libri i Faturës);
 • Transporti i dërgesave me formularin e adresës së arkivit pranues;
 • Dorëzimi i dërgesave me formularin përfundimtar të adresës në adresën e marrësit;
 • Dorëzimi i letrave normale / të rëndësishme me / pa formularin përfundimtar të adresës në adresën e marrësve;
 • Marrja e letrave nga posta dhe dërgimi në postë.

Llojet e dërgesave postare

 • Posta e zakonshme (letër standarde)
 • Transporti i Shpejtë (i përcaktuar me një periudhë kohore prej 24 orësh, ose ultra kur kryhet brenda 4 orësh në të njëjtin rajon)
 • Dërgesat e rekomanduara
 • Dërgesat personale
 • Dërgesat e ndërlidhësve
 • Dërgesat me shpërblim
 • Dërgesa të vlefshme

Njoftimi i dërgesës: Çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në orën 16:00. Njoftimi bëhet me anë të telefonit ose postës elektronike ose në aplikacionin që mund të arrihet përmes internetit.

Në fillim

Web-faqja jonë përdor Cookies për të përmirësuar eksperiencën tuaj në shfletimin e faqes. Duke klikuar "Unë pajtohem" ose duke vazhduar me përdorimin e web-faqes, ju pajtoheni me përdorimin e Cookies. Nëse ju nuk pajtoheni, ju mund t'i ndryshoni parametrat e kërkimit në shfletuesin tuaj.

Më shumë informacione