Eltec

Electrical Telecommunication Construction

Eltec shpk operon në tregun shqiptar prej disa vitesh, me një magazinë qendrore në Tirane dhe 2 dyqane, një prej të cilëve dhe në Vlorë. Kompania është më tepër e fokusuar në ndertimet e kabinave elektrike dhe linjave të tensioneve të mesme dhe të ulta, tregetim të kabllove elektrike të tensioneve të mesme dhe të ulta si dhe përcjellësve të aluminit për ndërtimin e linjave. Për ndërtimin e tyre kompaia ka një grup të posacëm specialistësh që merren me ndërtimin e metejshëm të linjave të tensionit. Eltec shpk ushton veprimtarinë edhe në instalime civile, vila dhe objekte banimi. Shfaqni Më Shumë
Eltec shpk operon në tregun shqiptar prej disa vitesh, me një magazinë qendrore në Tirane dhe 2 dyqane, një prej të cilëve dhe në Vlorë. Kompania është më tepër e fokusuar në ndertimet e kabinave elektrike dhe linjave të tensioneve të mesme dhe të ulta, tregetim të kabllove elektrike të tensioneve të mesme dhe të ulta si dhe përcjellësve të aluminit për ndërtimin e linjave. Për ndërtimin e tyre kompaia ka një grup të posacëm specialistësh që merren me ndërtimin e metejshëm të linjave të tensionit. Eltec shpk ushton veprimtarinë edhe në instalime civile, vila dhe objekte banimi.
Kompania Eltec shpk përqëndrohet në këto fusha kryesore: Furnizime Elektrike Industriale dhe Civile; Elektrike; Automatizime Industriale; Linja Tensioni të ulët dhe të mesëm; Produkte Automatizimi për Shtëpi si Kabllo, Networking; Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit; Telefon; Ndriçim (shtëpiak dhe industrial, Publik dhe Privat, Urban-rezidencial). Kompania shërben vazhdimisht me profesionalizëm dhe kompetencë, duke u bazuar në pikën e fortë të saj, orientimi ndaj klientit. Hide More

Autostrada Tirane-Durres, Km1, Ish serat, Kashar

Tiranë

Njoftimet në llogarinë e biznesit

Të gjitha 1-9 nga 9

Qafore

26 Tet 09:09

Prerese kabulli

26 Tet 08:57

Konektor

26 Tet 08:57

Kaprikorda

26 Tet 08:57

Bashkuese

Në fillim