Financier/e

Njoftimi i kompanisë Kërkohet punë nga: Anisa 04 Tet 11:36 Fshini, ndryshoni ose ripërtërini njoftimin tuaj
Kerkohet financier/e te Albascan Trucks & Buses SHPK


Detyrat

• mbajta e sistemit të kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor dhe parimeve kontabel.
• mbajtja e pasqyrave financiare, bilanci ,listepagesat, deklarimin e taksave/TVSH-së, etj.
• përgatitja e dokumentacionit financiar.
• komunikimi dhe koordinimi i punës me Tatim Taksat,QKB, Bankat etj.
• menaxhimi i inventarit , aktiveve të qëndrueshme etj.
• menaxhimi i arketimeve dhe pagesave nepermjet sistemit bankar dhe arkës.
• analiza te ardhurash dhe shpenzimesh.
• arkëtimet, pagesat dhe mbajtja e gjendjes ditore

Kriteret

• Të jetë diplomuar në nivelin master për Financë Kontabilitet.
• Të ketë jo me pak se 3 vjet eksperiencë në mbajtjen e bilanceve dhe llogarive.
• Të perdore mire programin financiar Alpha dhe programet Microsoft Office.
• Të zotërojnë mirë gjuhen Angleze
• Të zotëroje aftësi të mira komunikuese dhe punë në grup.
Te interesuarit mund te dergojne CV-ne ne adresen azjarri@shega-trans.com ose te kontaktojne ne nr 0684030147
Leaflet
Në fillim