Gjithë Shqipëria | Vendbanime | Tokë/Fusha dhe farma

Tiranë , 2971
Durrës , 1559
Fier , 558
Elbasan , 400
Lezhë , 399
Lushnjë , 399
Kavajë , 336
Korçë , 324
Vlorë , 285
Shfaqni të gjitha

Në fillim