25 000 EUR
30 000 EUR
30 000 EUR
40 000 EUR
30 000 EUR
35 000 EUR
30 000 EUR
30 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
35 000 EUR
30 000 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR
25 000 EUR
Në fillim