40 000 EUR
2 300 000 LEK
 
30 000 LEK
45 000 000 LEK
4 000 000 LEK
Gj
14 Maj 16:25
60 000 EUR
35 000 EUR
40 EUR
50 000 000 LEK
58 000 EUR
35 000 000 LEK
32 000 000 LEK
63 000 EUR
180 000 EUR
15 000 LEK
65 000 000 LEK
30 000 EUR
Xzx
11 Gush 12:41
130 000 LEK
 
60 000 000 LEK
60 000 LEK
Në fillim