Fier | Instrumente dhe Pajisje muzikore | Sinta/Harmonikë/Piano dhe shtesat e tyre

Yamaha , 10
Casio , 1
Korg , 13
Në fillim