2 000 EUR
17 000 EUR
20 000 EUR
700 000 LEK
1 111 111 111 EUR
Në fillim