300 LEK
28 000 EUR
35 000 EUR
150 000 LEK
150 000 LEK
150 000 LEK
20 000 LEK
200 EUR
Në fillim