1 500 EUR
2 800 EUR
2 000 EUR
23 000 EUR
Në fillim