114L , 1
124.400 , 1
19.242 , 18
32.364 , 16
33.422 , 13
8-163 , 10
Bb , 1
FE , 22
Model Tjeter , 341
TGA , 149
TGL , 6
TGM , 3
TGS , 62
TGX , 13
Në fillim