Goldoni , 2
Iseki , 3
Kubota , 11
Yanmar , 5
Në fillim