Pyetje rreth pagesës

Kontaktoni Qendrën për Përkujdesjen ndaj Konsumatorëve nëse nuk mund t‘i gjeni përgjigjet e pyetjeve tuaja më poshtë:

Mundësi shtesë për njoftim

Njoftuesit mund të shtojnë mundësi shtesë për ta bërë njoftimin e tyre më të dallueshme.

  • Galeria – Njoftimi juaj shfaqet në pjesën e Galerisë që ndodhet në anën e djathtë të faqeve të kërkimit. Galeria shfaq 3 njoftime njëkohësisht, duke i radhitur në mënyrë të rastësishme njoftimet që janë të lidhura me kriteret e kërkimit. Çmimi: 240 Lek + 20% TVSH.
  • Logoja e Kompanisë – Logoja e kompanisë tuaj shfaqet në anën e djathtë në hapësirën e njoftimit në faqet e kërkimit. Kjo mundësi është në dispozicion vetëm për kompani. Çmimi: 240 Lek + 20% TVSH.
  • Etiketimi Special – Njoftimi juaj vihet në pah me një sfond të verdhë në faqet e kërkimit e cila bën atë të qëndrojë jashtë nga konkurrenca. Çmimi: 240 Lek + 20% TVSH.
  • Pozicionimi në Krye – Njoftimi juaj shfaqet në mesin e njoftimeve kryesore që janë të lidhura me rezulatet e kërkimit. Pesë njoftimet e zgjedhura në mënyrë të rastësishme që janë të lidhura me kriteret e kërkimit shfaqen në pozitat kryesore të secilës faqe. Çmimi: 720 Lek + 20% TVSH.
  • Ripërtëritja Automatike – Njoftimi juaj ripërtërihet automatikisht çdo 3 ditë (6 herë) gjatë një periudhe prej 18 ditësh. Çmimi: 480 Lek + 20% TVSH.
  • Merr SMS Lajmërime – Më nuk do të ketë nevoj të kontrolloni e-mail adresën tuaj gjatë gjithë kohës për marrjen e një mesazhi të ri. Merrni mesazhet tuaja përmes SMS. SMS Lajmërimet do të dërgohen vetëm për përgjigje të reja. Çmimi: 240 Lek + 20% TVSH për dy javë.
  • Njoftimi Ekskluziv (Njoftuesit Privat): Galeria + Etiketimi Special + Ripërtëritja Automatike + Pozicionimi në Krye + SMS Lajmërime. Çmimi: 960 Lek + 20% TVSH.
  • Njoftimi Ekskluziv (Kompanitë): Galeria + Logoja e Kompanisë + Etiketimi Special + Ripërtëritja Automatike + Pozicionimi në Krye + SMS Lajmërime. Çmimi: 1200 Lek + 20% TVSH.

Metodat e pagesës

Pagesa mund të kryhet përmes thirrjes telefonike ose kredit kartelës.

Procedura për kryerjen e pagesës përmes kredit kartelës:

Kur ju dëshironi të paguani përmes kredit kartelës, nga ju kërkohet të plotësoni numrin e kartelës , datën e skadimit dhe numrin CVC2/CVV2 (3 shifrat e fundit në anën e pasme të kartelës). Siguria në lidhje me transaksionet e kredit kartelës në MerrJep menaxhohet nga sistemi Raiffeisen Banka i cili përdor versionin e fundit të teknologjisë për mbrojtje SSL.

Pagesat mund të kryhen me kartela të llojit MasterCard ose Visa të cilat lejojnë pagesat online.

Pyetje të tjera rreth pagesës

Kompensimi

MerrJep rimburson shpenzimet e njoftimit vetëm në rast të ndonjë gabimi teknik ose manipulimi të shkaktuar nga ndonjë palë e tretë. Nuk është e mundshme të bëhet ndonjë rimbursim në raste të tjera. Nëse njoftimi juaj shkel Rregullat e Njoftimit të MerrJep, ju do t'ju lejohet të ndryshoni dhe ridërgoni atë falas. MerrJep mbanë të drejtën për të vendosur nëse një njoftim shkel rregullat.

MerrJep nuk bën kompensimin e ndonjë dëmi financiar të shkaktuar tek shitësit ose blerësit si rezultati njoftimit të tyre në MerrJep.

Në fillim