19.242 , 1
25 372 , 2
41 464 , 1
TGA , 3
Në fillim