52 500 EUR
3 300 EUR
3 200 EUR
 
2 500 EUR
3 300 EUR
Në fillim