Listimi në shoping – si funksionon?

Shitësit me pakicë që marrin pjesë zakonisht na japin të dhënat e duhura përmes dojses së çmimit, por ne gjithashtu mund t'i lexojmë informacionet e nevojshme edhe nga web-faqet e shitoreve. Çdo natë, duke filluar në ora 00:01 ne lexojmë të gjitha dosjet dhe faqet e internetit të shitësve, dhe më pas përditësojmë ndonjë ndryshim në shoping.

2.1 milion vizitorët tanë mujor mund t'i gjejnë me lehtësi produktet e juaja në shoping. Konsumatorët mund ta gjejnë shitoren tuaj duke kërkuar fjalët kyçe në kutinë për kërkim, ose ata mund të klikojnë tek kategotia jonë për drejtim të lehtë. Janë dy lloje të kategorive - Katergoritë Krahasimi i Çmimeve dhe Kategoritë Shoping. Kategoritë Krahasimi i Çmimeve përfshinë llojet e produkteve më të zakonshme dhe me të popullarizuara ku kërkesa për krahasim të çmimeve në mesin e blerësve është e madhe. Shembuj të këtyre kategorive përfshijnë telefona mobil, TV, PC tablet, frigoriferë dhe enëlarëse. Katergoria Shoping duhet të përdoret për t'i krahasuar më shumë produktet se sa çmimet, ndërsa produktet e listuara në këtë kategori shpesh nuk janë identike dhe nuk janë të përshtatshme të krahasohen nga çmimi.

Listoni produktet sipas kërkesave të shoping:

  • Një dosje të çmimit të cilin mund ta përdorim për t'i lexuar të gjitha të dhënat për produktin tuaj. Për informatat më të hollësishme na kontaktoni: shopping@merrjep.al
  • Madhësia e logos tuaj duhet të jetë 150x50 në formatin e fotografisë .jpg ose .gif
  • Një tekst plotësues deri në 150 karaktere, duke përfshirë edhe hapësirat. Ky tekst duhet ta përshkruaj biznesin tuaj dhe pikat tuaja të forta në një mënyrë interesante dhe unike.
  • Një marrveshje e nënshkruar për bashkëpunim.

Për pytjet që keni lidhur me dosjet e çmimeve, kontaktoni përmes e-mailit shopping@merrjep.al ose përmes telefonit në numrin 044 537 787.

Në fillim