GL 320 , 11
GL 350 , 4
GL 420 , 1
GL 450 , 2
GLK 220 , 1
GLK 350 , 1
Në fillim