24 polsh , 9
32 , 3
42 , 7
Samsung , 19
Smart TV , 1
U24E590D , 1
UHD tv , 2
Në fillim