24 polsh , 8
32 , 3
42 , 7
Samsung , 15
U24E590D , 1
UHD tv , 2
Në fillim