24 polsh , 8
32 , 4
42 , 4
Samsung , 16
U24E590D , 1
UHD tv , 1
Në fillim