26 , 26
28 , 16
Aspect , 10
Sportster , 4
Në fillim