Atlantic , 2
Mx125 , 3
RS 125 , 1
Scarabeo , 1
SR50 , 1
Në fillim