Cube , 2
Cross , 3
Universal , 1
Peugeot , 1
Scott , 11
Në fillim