Bandit , 1
Burgman , 2
GSR , 1
SV1000 , 3
Në fillim