C50 , 1
CB600 , 1
CR 250 , 1
NSR150 , 1
Pantheon , 3
SH150 , 2
Në fillim