35C12 , 1
80-90 , 1
Daily , 2
Stralis , 1
Në fillim