35C12 , 1
80-90 , 2
Daily , 3
Stralis , 1
Në fillim