5 299 EUR
60 000 EUR
3 000 EUR
300 EUR
4 000 EUR
2 000 EUR
70 000 LEK
75 000 LEK
80 EUR
 
2 800 EUR
5 700 EUR
 
2 300 EUR
750 000 LEK
190 LEK
3 000 EUR
Në fillim