1622 , 2
207 , 1
307 , 1
410 , 1
Sprinter , 6
Në fillim