125cc , 1
City , 1
Dregstar , 1
R6 , 2
TDM 850 , 1
Në fillim