100cc , 1
Atlantic , 2
Leonardo , 4
SR50 , 1
Në fillim