Atlantic , 2
Leonardo , 2
Mx125 , 2
SR50 , 1
Në fillim