19 321 , 2
19 364 , 1
33 330 , 2
TGA , 7
Në fillim