19 364 , 1
19 414 , 1
33 330 , 2
TGA , 5
Në fillim