112H , 1
35-10 , 3
35-8 , 1
35C12 , 1
80-90 , 1
Daily , 5
Në fillim