112H , 1
35-10 , 2
Daily , 4
Euro tech , 1
Në fillim