Fx 1800 , 9
V-1 , 2
VX-SPORT , 8
YAMAHA , 6
Në fillim