17-22 , 1
1922 , 1
308 , 1
3335 , 1
410 , 4
817 , 1
Sprinter , 1
Në fillim