7 800 EUR
1 850 EUR
1 500 000 LEK
3 700 EUR
4 500 EUR
1 600 EUR
20 LEK
2 600 EUR
Në fillim