130cc , 3
KIX250 , 1
KLE500 , 1
KX 250F , 1
KX125 , 1
Z 750 , 1
Në fillim