Core , 10
F552C , 4
F555L , 4
K501U , 5
K52JU , 2
K53S , 1
K555LB , 3
K55A , 5
L502M , 1
R704V , 4
TP500l , 1
X52J , 3
X54C , 3
X70AC , 2
Në fillim