250cc , 2
KIX250 , 3
KLE500 , 6
KX 250F , 1
KX125 , 3
Z1000 , 1
Në fillim