24 polsh , 11
32 , 7
42 , 12
Samsung , 26
SP-L250 , 2
U24E590D , 1
UHD tv , 3
Në fillim