24 polsh , 16
32 , 14
42 , 14
42 Polsh , 1
56 polsh , 1
Samsung , 37
Smart TV , 6
SP-L250 , 2
U24E590D , 2
UHD tv , 4
Në fillim