2 500 LEK
4 000 LEK
3 600 LEK
3 600 LEK
3 600 LEK
3 600 LEK
2 500 LEK
3 200 LEK
3 200 LEK
3 000 LEK
1 700 LEK
1 400 LEK
Në fillim