26 , 28
28 , 17
Aspect , 8
Scott , 1
Sportster , 5
Në fillim