26 , 1
26 , 3
26 , 43
26 , 1
27.5 , 1
28 , 1
28 , 1
28 , 32
29 , 39
AMS , 33
Ltd , 3
Wheeler , 3
Në fillim