400 , 7
Gm-a3602 , 10
Impact , 1
JBL , 10
Në fillim