400 , 9
Gm-a3602 , 9
Impact , 1
JBL , 14
Në fillim