400 , 12
Gm-a3602 , 11
Impact , 1
JBL , 14
Në fillim