400 , 9
Gm-a3602 , 10
Impact , 1
JBL , 11
Në fillim