400 , 10
Gm-a3602 , 13
Impact , 1
JBL , 15
Në fillim