Atlantic , 1
Mx125 , 2
RS 125 , 2
Scarabeo , 2
SR50 , 1
Në fillim