49cc , 2
50cc , 1
50cc , 1
Bravo , 21
Ciao , 37
Liberty , 11
Si , 67
Zipo , 6
Në fillim