Farfisa , 2
Organo , 1
PA , 50
PA3XLE , 2
Në fillim