Farfisa , 2
Korg Pa50 , 3
Organo , 1
PA , 41
Në fillim