Farfisa , 2
Organo , 1
PA , 69
Pa2x pro , 6
Në fillim