Farfisa , 2
Organo , 1
PA , 57
Pa2x pro , 3
Në fillim