2 500 EUR
45 000 EUR
2 000 EUR
2 500 EUR
3 700 EUR
6 000 EUR
3 300 EUR
8 700 EUR
2 000 EUR
2 300 EUR
500 000 LEK
6 800 EUR
4 500 EUR
Në fillim