2 500 EUR
800 EUR
5 500 EUR
3 500 EUR
3 200 EUR
12 000 EUR
1 300 EUR
2 500 EUR
2 800 EUR
5 300 EUR
3 400 EUR
3 200 EUR
Në fillim