1113 , 2
12 17 , 1
13-24 , 1
1622 , 1
207 , 1
709 , 1
814 , 8
Sprinter , 5
Vario , 1
Vito , 1
Në fillim